Koor Close Harmony

KLASSIEKE KINDERZAKEN

Het is bewezen dat zingen in de klas goed is voor kinderen. Ik vroeg het Jaap van Zweden: https://www.youtube.com/watch?v=nQ8_FL8gGlI&feature=youtu.be
Het hart klopt, het bloed stroomt beter, het hoofd wordt helder, het humeur verbetert, de mondhoeken gaan omhoog. Kortom, we worden er blij van.

Ik heb een plan voor 2016.
Als de regelaars van het land – de politici, in de Tweede Kamer – moeten stemmen over een cultuurnota, wordt er eerst gezongen. Ik kom langs om dat te regelen. Een jeugdige hoboïst van de muziekschool in Den Haag speelt op de hobo sapiens de noot Aaaaaaaaaaa.
Ik laat de vrouwen en de mannen na elkaar de aaaa zingen, en dan samen. Forte (hard), piano (zacht), crescendo (aanzwellend), diminuendo (zachter wordend), met vibrato (trillende stem), zonder vibrato (strak) en…tacet (stil). Dan zit de stemming er goed in. We zingen een paar bluesriffs, een paar ritmische licks en een barok coloratuurtje. Dan voelen ze in hun aderen en lijf wat zingen doet. Dan wordt er een piano binnengereden en vastgetimmerd aan de vloer. Zo, die blijft staan. Vervolgens komt het Ayur Trio: piano, viool en cello. Samen met hen vertel ik Yehudi Menuhins muzikale verhaal uit 1983: De Koning, de Kat en de Viool. De violisten aan het hof van de Koning worden onder dwang van de Rekenaars weggestuurd. Het land verkommert zonder muziek. De Koning treurt. De vioolspelende kat Joachim redt het land.

Kern van het verhaal: gelukkig is het land waar de Rekenaar de tweede viool speelt. Na dit verhaal mompelen 109 Kamerleden: “Dit is een politiek pamflet.”
Nu wordt er gestemd over de cultuurnota en zie…de politici zien in dat een land cultuur nodig heeft en in harmonie moet zingen. De minister-president wijdt de piano in en allen zingen. Ik ga een afspraak maken met Mark Rutte.

Twee cd’s.
Het Nederlands Kamerkoor. Dirigent: René Jacobs. Een dubbel-cd met honderd minuten koorzang. Puur, rein, helder. Draai je fantasieknopje op je hoofd om en stel je voor dat de componist Claudio Monteverdi vierhonderd jaar geleden bij een flakkerende kaars met ganzenveer noten op papier schrijft. Stel je voor dat jij meezingt. Je hoeft niet alles in één keer te beluisteren. Sfeer pakken en opsluiten in je hoofd. En ooit? Is ook goed voor je Latijn.

The Real Group: Live in Japan. Dit is andere koek. Jazz, maar ook andere genres. Twee vrouwen, drie mannen. Fantastische arrangementen. Live net zo goed als op cd. Voor zestigduizend mensen of een klein zaaltje. Geen opnametrucs. Alles echt. Showmanship. Een échte klassiekezangliefhebber zal door de bocht (van de vleugel) gaan. In Nederland? Wij hebben Maartje Meijer met New Amsterdam Voices en The Junction. Zoek maar op en… je wilt zingen.

Nou dág!

Edwin Rutten (1-2016)